Arta excesului și a compromisului

Main Article Content

Adriana Boantă

Abstract

Art of Excess and Compromise


An investigation of the codependent relationship between the work-author-commanditaire and its implications circumscribed to the „new order“, imposed by the grid of values established by the political-cultural context during the communist totalitarian regime.

Article Details

How to Cite
Boantă, A. (2021) “Arta excesului și a compromisului”, Theatrical Research, 2(1 (3), pp. 75-91. doi: 10.46522/CT.2021.01.04.
Section
Articles

References

Besançon, Alain, Originile intelectuale ale leninismului, traducere de Lucreția Văcar colecție: „Seria Alain Besançon“, Bucureşti, Editura Humanitas, 2007.

Brunel, Pierre (coord.), Letourneux, Matthieu, Mancier, Frédéric, Miturile secolului XX, vol.2, traducere de Sanda Oprescu, București, Editura Univers, 2003.

Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, traducere din limba engleză de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, traducerea textelor din „Addenda“ de Mona Antohi, postfaţă de Mircea Martin, Iaşi, Editura Polirom, 2005.

Ceahotin, Serghei, Violul mulţimilor prin propaganda politică, studiu de Mihnea Columbeanu, Editura Antet, Filipeştii de Târg, 2002.

CIOROIANU, Adrian, Comuniştii înainte de comunism, procese şi condamnări ale ilegaliştilor din România, București, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014.

Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România – Raport Final, București, Editura Humanitas, 2007.

Compagnon, Antoine, Demonul teoriei. Literatură şi bun simț, traducere de Gabriela Marian şi Andrei-Paul Corescu, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 2007.

Micu, Daniela, MILITARU, Petrişor (coord.), Condiţia scriitorului/ intelectualului disident în România comunistă, Craiova, Editura Aius Printed, 2012.

Edelman, Murray, Politica și utilizarea simbolurilor, traducerea de Ruxandra Nichita, colecția „Opus“, Editura Polirom, Iași, 1999.

Foucault, Michel, A supraveghea și a pedepsi: nașterea închisorii, traducere din limba franceză, postfață și note de Bogdan Ghiu, ediția a II-a, Pitești, 2005.

Gogea, Vasile, Voci în vacarm. Un dialog cu Editura Paralela 45, Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, postfaţă de Liviu Antonesei, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2010.

Ierunca, Virgil, Dimpotrivă, Bucureṣti, Editura Humanitas, 1994.

Ionesco, Eugène, Teatru, vol. II, trad. Rodica Șelmaru, Editura pentru literatură universală, București, 1968.

Kemenov, Vladimir Simionovici, Caracteristicile a două culturi, București, Editura Partidului Comunist Român, 1948.

Kołakowski, Leszek, Principalele curente ale marxismului. III. Prăbușirea, traducere de S.G. Drăgan, Bucureṣti, Curtea Veche Publishing, 2009.

Kulka, Tomáš, Kitsch and Art, University Park, Pennsylvania State University Press, 1996.

Maliţa, Mircea, Zece mii de culturi, o singură civilizație - spre geomodernitatea secolului XXI, prefața Ricardo Díez-Hochleitner, București, Editura Nemira, 1998.

Marx, Karl, Engels, Friedrich, Ideologia germană, București, Editura de Stat pentru Literatură Politică, 1956.

Merişanu, Nicolae; Taloş, Dan, Antologia ruşinii după Virgil Ierunca, București, Editura Humanitas, 2009.

Mitchievici, Angelo; Stanomir Ioan, Comunism inc.: Istorii despre o lume care a fost, București, Editura Humanitas, 2016.

Moles, Abraham, Psihologia kitsch-ului. Arta fericirii, traducere de Marina Rădulescu, colecţia „Curente şi sinteze“, București, Editura Meridiane, 1980.

Muşat, Carmen, „Teoria literaturii – între proletcultism şi realism socialist“, în Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti (coord. Mircea Martin), Bucureşti, Grupul Editorial Art, 2006.

Paler, Octavian, Don Quijote în Est, Iași, Editura Polirom, 2010.

Păiuşan, Cristina; Ion, Narcis Dorin; Retegan, Mihai, Regimul comunist din România. O cronologie politică (1945-1989), București, Editura Tritonic, seria „Istorie“, 2002.

Pelin, Mihai, Deceniul prăbușirilor (1940-1950). Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților români între legionari și comuniști, seria „ClarObscur“, București, Editura Compania, 2005.

Soulet, Jean-François, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în zilele noastre, traducere de Silvia Albişteanu și Ana Zbarcea, colecția „Historia“, Iași, Editura Polirom, 1993.

Taylor, Richard, Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany, seria „Cinema and Society“, London, I.B. Tauris, 2009.

Wunenburger, Jean-Jacques, Imaginariile politicului, traducere de lonel Bușe și Laurențiu Ciontescu-Samfireag, Bucureşti, Editura Paideia, 2005.