Line

Main Article Content

Raluca Blaga

Abstract

This present article revisits after thirteen years Theodor-Cristian Popescu’s performance, "Krum". Produced by Târgu Mureș National Theatre, the performance was included at that time in National Theatre Festival’s selection, but its presence in Bucharest generated a vocal choir contesting its theatrical value. The author of this article was among those objectors. After more than a decade, the performance has for the author of this article a different quality. Its virtues are the subject of this present paper.

Article Details

How to Cite
Blaga, R. (2022) “Line”, Theatrical Research, 3(1-2 (5-6), pp. 53-68. doi: 10.46522/CT.2022.01-02.03.
Section
Articles

References

*** Despre etica actului critic – o dezbatere propusă de Theodor-Cris-tian Popescu, în Scena.ro, nr. 7, februarie-martie 2010, http:// revistascena.ro/wp-content/uploads/2018/08/scena_07.pdf, accesat la 9 februarie 2022.

Blaga, Raluca, „Krum – o piesă cu două nunți și două înmormân-tări“, 2009, http://ralucablaga.blogspot.com/search?q=krum, accesat la 9 februarie 2022.

Blaga, Raluca, „Polițist, adjectiv“ (2009), http://ralucablaga.blo-gspot.com/search?q=poli%C8%9Bist+adjectiv, accesat la 9 februarie 2022.

Boenisch, Peter M., Directing Scenes and Senses. The Thinking of Regie, Manchester, Manchester University Press, 2017. Frandeș, Carmen, „Krum-ectoplasmă la Teatrul Național din Târgu Mureș“, în 24 Ore Mureșene, 28 mai 2009.

Groza, Claudiu, „Teatrul românesc în fața națiunii (II)“, în Tribuna, anul IX, 1-15 ianuarie 2010, https://revistatribuna.ro/wp-content/uploads/2013/12/198.pdf, accesat la 9 februarie 2022.

Lehmann, Hans-Thies, Teatrul postdramatic, traducere din limba germană de Victor Scoradeț, București, Editura Unitext, 2009. Lepădat, Beatrice, „Cronică de (mai mult de) 5 rânduri“, LiterNet, noiembrie 2009, https://agenda.liternet.ro/articol/10026/Beatri-ce-Lapadat/Cronica-de-mult-mai-mult-de-5-randuri-FNT-2009-Krum.html, accesat la 9 febnruarie 2022.

Levin, Hanoch, Krum - ectoplasmă, traducere (din franceză și engleză) de Cristina Toma, 2009, manuscris.

Lucaciu, Ileana, „Krum – Teatrul Național Târgu-Mureș“, http://ileanalucaciu.blogspot.com/2009/, accesat la 9 februarie 2022. Marin, Matei, „Cum mi-am petrecut Festivalul Național de Teatru 2009“, LiterNet, noiembrie 2009, https://agenda.liternet.ro/arti-col/10034/Matei-Martin/Cronica-de-5-randuri-FNT-2009-Krum. html, accesat la 9 februarie 2022.

Morariu, Mircea, „Jumătatea plină, jumătatea goală“, în Teatrul azi, nr. 1-2, ianuarie-februarie 2010.

Oz, Amos, Între prieteni, traducere din ebraică de Marlena Braeșter, București, Editura Humanitas, 2020.

Pântece, Roxana Magdalena, „Din cartier pe scenă – Krum“, Liter-

Net, octombrie 2009, https://agenda.liternet.ro/articol/9992/Roxana-Magdalena-Pantice/Din-cartier-pe-scena-Krum.html, accesat la 6 februarie 2022.

Popescu, Theodor-Cristian, „Actul critic teatral (2). Despre ritm, lungimi şi de aici mai departe“, în Teatrul azi, nr. 3-4-5, martie-aprilie-mai 2010, https://biblioteca-digitala.ro/?arti-col=61663-actul-critic-teatral-2 despre-ritm-lungimi-si-de-aici-mai-departe--teatrul-azi--3-4-5-2010.

Popescu, Theodor-Cristian, „Despre etica actului critic la teatru“, în Teatrul azi, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 2010, https://bibliote-ca-digitala.ro/?articol=61601-despre-etica-actului-critic-la-tea-tru--teatrul azi--1-2-2010.

Popovici, Iulia, „Cît valorează un loc la teatru“, în Observatorul cultural, nr. 480, 25 iunie 2009, https://www.observatorcultural. ro/articol/teatru-cit-valoreaza-un-loc-la-teatru/, accesat la 6 februarie 2022.

Rusu, Mircea Sorin, „K(r)um se reînnoadă firele – Krum“, LiterNet, iunie 2009, https://agenda.liternet.ro/articol/9276/Mircea-So-rin-Rusu/Krum-se-reinnoada-firele-Krum.html, accesat la 6 februarie 2022.

Teodorescu, Crin, „Cum stăm cu critica teatrală ? – Poziţia de expectativă prudentă nu poate avea asupra artei decît un efect sterilizant“, în Teatrul, anul X, nr. 10, octombrie 1965.

Tileagă, Florin Rareș, „București, zi-le de teatru (a treia zi)“, LiterNet, noiembrie 2009, https://agenda.liternet.ro/articol/10060/ Florian-Rares-Tileaga/Bucuresti-zi-lede-teatru-a-treia-zi-FNT-2009.html, accesat la 9 februarie 2022.