Adolf de Herz și comedia de bulevard

Authors

  • Tiberius Vasiniuc

DOI:

https://doi.org/10.46522/CT.2023.02.11

Abstract

Adolf de Herz and the Boulevard Comedy
Considered one of the first authors of boulevard comedies in Romania, A. de Herz is almost absent from the pages of the of Romanian literature history. Nevertheless, the theater history gives him an important place, through his light comedies, with great appeal to the interwar audience. If the plays of historical inspiration remained without an echo when they were published, the comedies "Păianjenul" (“The Spider”), "Bunicul" (“The Grandfather”), "Sorana", "Mărgeluş" (“Tiny Bead”) and "Încurcă-lume" (“The Fumbler”) have been performed on numerous stages in the country, including the National Theater of Bucharest and the National Theater of Craiova. An important chapter in his theatrical activity is the collaboration with C. Tănase and the “Cărăbuș” Theatre. In several plays he performed secondary roles, very well received by the public. With extensive journalistic activity at "Dimineața", "Adevărul", "Adevărul literar și artistic", "Rampa", "Convorbiri critice" etc., Herz was for a good period of time one of the well-known theatre columnists of that epoch. Often, in order to create a relaxed atmosphere for the audience, the author chose to explore current topics, but without great pretensions, full of mundane conversations and expressions with claims of aphorisms. Director of the National Theater of Craiova (1930-1935), A. de Herz prematurely ended his existence, leaving only a few pale traces of his entire creation over time.

References

T. Maiorescu, „Domnița Ruxandra“, în Convorbiri literare, nr. 4, 1908, pp. 379-381

C. Carp, „Biruința dlui Herz“, în Tribuna, nr. 243, 1911, p. 7

Dela galerie, „Teatrul Național – Când ochii plâng, piesă într-un act de A. de Herz – Păianjenul, piesă în 3 acte de A. de Herz“, în Dimineața, nr. 3180, 1913, p. 6

M. Sărățeanu, „Când ura stăpânește. Cazul d-lui Herz“, în Dimineața, nr. 3490, 1913, p. 1

E.D. Fagure, „Teatrul Național – Pentru întâia oară: Păianjenul, comedie în 3 acte de A. de Herz și Când ochii plâng..., piesă într-un act de A. de Herz“, în Adevărul, nr. 8380, 1913, p. 3

I. Nădejde, „A. de Herz – autor dramatic“, în Dimineața, nr. 3501, 1913, p. 1

Stal 42 [D.R. Rosetti], „Cuceritorul, comedie în trei acte de A. de Herz, reprezentată la «Teatrul Modern»“, în Românul, nr. 165, 1914, p. 1

M. Gheorghiu, „Convorbire cu autorul și interpreții săi“, în Scena, nr. 49, 1917, p. 2

F. Aderca, „Teatrul Regina Maria. Mărgeluș 3 acte“, în Sburătorul, nr. 12, 1921, pp. 291292

P.A.G., „Echipa M. Antonescu – Niculescu-Buzău“, în Cele Trei Crișuri, nr. 10-11, 1922, pp. 171-172

Styx [N.D. Cocea], „O repetiție la Cărăbuș“, în Rampa, nr. 1746, 1923, p. 5

Sanco, „Teatrul «Cărăbuș» – Cine dă mai mult, revistă în două acte și șapte tablouri de d. A. de Herz“, în Rampa, nr. 1754, 1923, p. 5

C. Millian, „Teatrul Regina Maria“, în Adevărul literar și artistic, nr. 156, 1923, pp. 6-7

p.i.p., „Compania Tănase – «Pân’ aici», revistă în 2 acte de A. de Herz și Durstoy“, în Viitorul, nr. 5047, 1924, p. 2

s.f., „Teatrul Carol cel Mare – Compania Tănase: Subțire, dulce!..., revistă în 2 acte și 3 tablouri de A. de Herz“, în Rampa, nr. 1878, 1924, p. 5

Int., „Teatrul Cărăbuș: Ce are a face?, revistă în două acte și șase tablouri de A. de Herz și Durstoy“, în Rampa, nr. 2024, 1924, p. 4

B. C., „Convorbire du D. A. de Herz“, în Rampa, nr. 2120, 1924, pp. 1-2

Rp., „Convorbire cu D. A. de Herz“, în Rampa, nr. 1925, 1923, p. 3

***, „Aripi frânte la Teatrul Regina Maria“, în Rampa, nr. 8, 1925, p. 6

P.I. Prodan, Teatrul românesc contimporan, 1927, pp. 31-32, 109-118

P.I. Prodan, „Teatrul Național – Omul de zăpadă, comedie în trei acte de A. de Herz“, în Viitorul, nr. 5953, 1927, p. 1

P.I. Prodan, „Teatrul Național – Păianjenul, comedie în trei acte de A. de Herz“, în Viitorul, nr. 5655, 1927, p. 2

S. Froda, „Teatrul Național: Păianjenul, comedie în 3 acte de A. de Herz“, în Rampa, nr. 2756, 1927, p. 1

Hefaistos, „A. de Herz despre teatrul său. O convorbire după premiera «Omului de zăpad㻓, în Comedia ilustrată, nr. 3, 1927, pp. 5-6

V. T[imuș]., „Teatrul Cărăbuș: Între ciocan și nicovală, revistă în 2 acte și 12 tablouri de A. de Herz și N. Vlădoianu“, în Rampa, nr. 3160, 1928, p. 6

Al. Petrovici, „A. de Herz – autor și actor“, în Rampa, nr. 3279, 1928, p. 12

V. Timuș, „Teatrul Mic: Încurcălume, comedie în 3 acte de A. de Herz“, în Rampa, nr. 3293, 1929, p. 6

I. Nădejde, „Încurcă-lume, comedie în 3 acte de A. de Herz, la Teatrul Mic“, în Adevărul, nr. 13825, 1929, p. 2

***, „Activitatea d-lui A. de Herz la Teatrul Național din Craiova“, în Rampa, nr. 3792, 1930, p. 4

I. Massoff, „A de Herz în intimitate“, în Rampa, nr. 4378, 1932, p. 1

N. Iorga, Istoria literaturii românești contemporane, II. În căutarea fondului (1890-1934), 1934, pp. 156-157, 201

M. Dragomirescu, Semănătorism, poporanism, criticism, 1934, pp. 78-79, 99, 167

C. Jaleș, „Deschiderea stagiunii Teatrului Național din Craiova – Aripi frânte: dramă în 3 acte în versuri de A. de Herz“, în Rampa, nr. 4809, 1934, p. 4

V. Nicoară, „De-ale Thaliei“, în Familia, [nr. 8], 1934, pp. 99-100

J. Berariu, „O zi de vesele amintiri cu A. de Herz“, în Rampa, nr. 5374, 1935, pp. 1, 3

O. Lemnaru, „De ce scrieți? «Ca să mă amuz și să amuz și pe alții» – afirmă d-l A. de Herz“, în Facla, nr. 1462, 1935, p. 2

T. Bulandra, „Despre A. de Herz“, în Dimineața, nr. 10762, 1936, p. 4

F.O. Fosian, „A. de Herz ne vorbește în preajma premierei comediei d-sale «Unchiul lui Noaț㻓, în Rampa, nr. 5404, p. 4

Ad. Lit., „A. de Herz“, în Adevărul literar și artistic, nr. 797, 1936, p. 1

C. Martin, „A. de Herz“, în Dimineața, nr. 10496, 1936, p. 3

***, „Moartea lui A. de Herz“, în Dimineața, nr. 10494, 1936, p. 7

T. Bulandra, „Despre A. de Herz“, în Dimineața, nr. 10762, 1936, p. 4

V. Timuș, „Teatrul «Vesel»: Unchiul lui Noață, comedie în 3 acte de A. de Herz“, în Rampa, nr. 5407, 1936, p. 4

I. Dimitrescu, „Teatrul Vesel: Unchiul lui Noață, comedie în 3 acte de A. de Herz“, în Curentul, nr. 2863, 1936, pp. 1-2

E. Cernatesco, „Teatrul Vesel: Unchiul lui Noață, comédie en trois actes par A. de Herz“, în Le Moment, nr. 279, 1936, p. 2

R. Gyr, „A. de Herz, întâiul meu dascăl de versuri“, în Universul literar, nr. 34, 1939, pp. 1, 6

V. Popescu, „Teatrul Comedia: Păianjenul, comedie în trei acte de A. de Herz“, în Universul literar, nr. 40, 1939, p. 7

R.A. Sterescu, „De vorbă cu doamna Lilly A. de Herz“, în Universul literar, nr. 4, 1939, p. 8

V. Eftimiu, Fum de fantome, 1940, pp. 60-61

C. Cristobald, „Neuitatul A. de Herz“, în Vremea, nr. 644, 1942, p. 10

N. Carandino, „Teatrul Comedia – Mărgeluș, comedie în trei acte de A. de Herz“, în Rampa, nr. 20, 1942, p. 3

S. Alexandrescu, „Despre autorul A. de Herz“, în Rampa, nr. 19, 1942, p. 5

C., „A. de Herz, actor“, în Universul literar, nr. 10, 1942, p. 2

T. Lalescu, „Teatrul Comedia: «Mărgeluș», comedie în 3 acte de A. de Herz“, în Universul literar, nr. 15, 1942, p. 2

I. Pas, „Întretăieri de drum“, în Vremea, nr. 677, 1942, p. 8

Cronicar, „Încurcă lume – comedie în 3 acte de A. de Herz“, în România viitoare, nr. 210, 1945, p. 2

Al. Kirițescu, „Adolf de Herz“, în Rampa, nr. 42, 1946, p. 4

P.I. Sârbul, „Cronica dramatică. Omul de zăpadă“, în România Viitoare, nr. 38, 1947, p. 3

T. Arghezi, Scrieri, vol. XXIV, 1962, pp. 175-178, vol. XXVII, 1962, pp. 392-394, vol. XXVIII, 1975, pp. 86-89, 173-179, 217-22

V. Silvestru, „Răsfoind vechi reviste teatrale românești“, în Teatrul, nr. 7, 1966, pp. 86-90

V. Brădățeanu, Comedia în dramaturgia românească, 1970, pp. 241-246

C. Ciopraga, Literatura română între 1900 și 1918, 1970, pp. 643-644

S. Alterescu (red.), Istoria teatrului în România, vol. II, 1971, p. 214

V. Mîndra, Clasicism și romantism în dramaturgia românească (1816-1918). Privire istorică asupra unui secol de literatură teatrală, 1973, p. 200

I. Massoff, Teatrul românesc, vol. V, 1974, pp. 8-11, 32-33, vol. VI, 1976, pp. 27-28, 306-307, 402-405, passim, vol. VII, 1978, pp. 59-61, 112-114, 164-165, 212-216, passim, vol. VIII, 1981, pp. 91, 157

E. Lovinescu, Scrieri, vol. VI, 1975, pp. 324-326

V. Silvestru, „Aripi frânte de A. de Herz“, în Familia, nr. 5, 1975, p. 8

M. Ștefănescu, „A. de Herz“, în România literară, 1976, nr. 11, p. 19

I. Niculescu, „A. de Herz“, în Teatrul, nr. 3, 1976, pp. 50

I. Niculescu, „Teatrul Național din Craiova – Omul de zăpadă de A. de Herz“, în Teatrul, nr. 6, 1976, pp. 49-50

M. Tomescu-Vâlceanu, „Omul de zăpadă“, în Înainte, nr. 9661, 1976, p. 2

G. Ibrăileanu, Opere, vol. IV, 1977, pp. 167-168

Istoria Teatrului Național din Craiova, 1978, pp. 228-233

R. Albala, „Teatrul Municipal din Ploiești, Încurcălume de A. de Herz“, în Teatrul, nr. 4, 1978, pp. 59-60

V. Brădățeanu, Istoria literaturii dramatice românești și a artei spectacolului, vol. II, 1979, pp. 92-95

G. Călinescu, Istoria literaturii române, 1982, p. 721

D. Modola, Dramaturgia românească între 1900-1918, 1983, pp. 298, 318-325

C. Dumitrescu, „Teatrul «Mihai Eminescu» din Botoșani – Încurcă lume de A. de Herz“, în Teatrul, nr. 5, 1984, p. 55

I. Jurca, „Aburul discret al ironie“, în Drapelul roșu, nr. 12571, 1985, p. 5

O. Păun, „Un om de teatru“, în România literară, 1986, nr. 12, p. 7

C. Dumitrescu, „Centenar A. de Herz“, 1987, nr. 46, p. 16

L. Rebreanu, Opere, vol. XII, 1987, pp. 31-34, 103-104, 163-171, 366-369, 488, 601-602, vol. XIII, 1989, pp. 40-42, 62-65, 99-101, 257-259, vol. XIV, 1989, pp. 16-17

O. Păun, „A. de Herz“, în Contemporanul, nr. 27, 1988, p. 15

Mircea Popa, în Dicționarul scriitorilor români, vol. II, 1998, pp. 507-508

M. Ghițulescu, Istoria dramaturgiei române contemporane, 2000, pp. 155-157

A. Firescu, Istoria Teatrului Național din Craiova: 1850-2000, 2000, p. 526

M. Ghițulescu, Istoria literaturii române. Dramaturgia, 2007, pp. 311-313

C. Teodorovici, „Herz, A[dolf] de“, în Dicționarul general la literaturii române, vol. 4: H-L, 2017, pp. 67-69

I. Trivale, Cronici literare, [s.a.], p. 83. [V. și Biblioteca Națională a României, Arhiva Istorică – Fond „Saint Georges“, „Arhiva A. de Herz, 1885-1940“, dosar nr. 1361, 5 doc., 5 ff , cota P CLII/6

I. Trivale, „Arhiva A. de Herz, 1913-1914“, dosar nr. 1360, 1 doc., 10 ff, cota P CLII/5].

Published

23.12.2023

How to Cite

Vasiniuc, T. (2023) “Adolf de Herz și comedia de bulevard”, Theatrical Research, 4(2 (8), pp. 165–185. doi: 10.46522/CT.2023.02.11.

Issue

Section

Restitutio