Construcția repertorială, de la document la implementare

Main Article Content

Nicoleta Oana Popescu

Abstract

The Construction of The Repertoire, From Document to Implementation


To find out what is the mission of theatres in Romania today, I ventured on a journey through legislation, specification books and statements found on the site of each theatre. We will make this virtual tour together to discover how, for the most part, theatres copy the formula given by the law and express their mission as follows: ”to promote cultural-artistic, local and universal values, nationally and internationally, as well as audience development, increasing public access to these values”. However, the above-mentioned law presents us more objectives that an institution director must take into account as "diversifying and developing the performing arts" and "affirming the cultural identities of national minorities through the performing arts".

Article Details

How to Cite
Popescu, N. O. (2020) “Construcția repertorială, de la document la implementare”, Symbolon, 20(2(37), pp. 33-40. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/130 (Accessed: 28November2020).
Section
Articles

References

HOTĂRÂRE nr. 1301 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 02 decembrie 2009.

HOTĂRÂRE nr. 1.672 din 10 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din instituțiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 29 decembrie 2008.

ORDONANŢA nr. 2/2008 din 30.01.2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 31 ianuarie 2008.

ORDONANŢA de urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 05 decembrie 2008.

ORDONANȚĂ nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 02 februarie 2007.

ORDONANŢĂ nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 19 iulie 2005.

LEGE nr. 504 din 17 noiembrie 2004 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1119 din 29 noiembrie 2004.