Evoluția structurii educaționale a Universității Maghiare de Artă a Dansului de la implementarea sistemului Bologna până în prezent

Main Article Content

Gábor Bolvári-Takács

Abstract

The Evolution of the Educational Structure of the Hungarian Dance Academy from the Implementation of the Bologna System to the Present


In Hungary, the conditions for emerge of the dance education system were formed in the middle of the 20th century. In 1950 the State Ballet Institute was created as a high school. In 1975, it became a higher educational institute, from 1983 a college and, in 1990, the school was renamed as Hungarian Dance Academy. In 2006 the academy structure was changed into Bologna-system (BA and MA level), and at least in 2017, the academy became a university. In this paper, we examine the institution's education system from 2006 till 2020 explaining details of courses, levels, and education forms. Former State Ballet Institute is now a multiliterate dance training university.

Article Details

How to Cite
Bolvári-Takács, G. . (2021) “Evoluția structurii educaționale a Universității Maghiare de Artă a Dansului de la implementarea sistemului Bologna până în prezent”, Symbolon, 21(1(38), pp. 37-46. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/220 (Accessed: 28September2021).
Section
Articles

References

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor, 2010. A Magyar Táncművészeti Főiskola képzési szerkezetének fejlődése. Symbolon, XI. nr. 18, p. 148-159.

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor, 2014. Táncosok és iskolák. Fejezetek a hazai táncművészképzés 19–20. századi intézménytörténetéből. Gondolat Kiadó, Budapest. (Dansatori și școli. Capitolele din istoria instituțională a artei dansului în secolele 19-20. Editura Gondolat, Budapesta, 2014.)

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor, 2016. Tánctudományi kutatások a Magyar Táncművészeti Főiskolán 1990–2015 (Keretek, fórumok, eredmények). MTF, Budapest, 2016. [Cercetări științifice ale artei dansului în Institutul Maghiar de Arta Dansului 1990–2015 (Cadre, forumuri, rezultate). MTF, Budapesta, 2016.]

BOLVÁRI-TAKÁCS Gábor, 2017. Táncos tanévek. Szemelvénygyűjtemény a Magyar Táncművészeti Egyetem történetéhez 1950–2017. MTE, Budapest, (Ani de dans. Colecție de extrase din istoria Universității maghiare de dans 1950–2017. MTE, Budapesta, 2017)

SCHANDA Beáta (összeáll.), 2016. Magyar Táncművészeti Főiskola – Tizenöt év története 2000–2015. MTF, Budapest. (Colegiul maghiar de dans - cincisprezece ani de istorie 2000–2015. MTF, Budapesta, 2016.)

évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról (Legea învățământului superior)

évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Legea privind învățământul superior național)

évi CXXXI. törvény egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról (Lege despre modificare a unor legi privind reglementarea învățământului superior)

évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Legea de modificare a Regulamentului educației și a anumitor legi conexe)

évi CXXVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (Lege privind modificarea unor legi realtive la reglementarea educației)

/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a fel(sőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről (HG privind diploma de licență și master în învățământul superior și procedura de inițiere a formării profesionale)

/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről (HG privind sistemul de formare a profesorilor, reglementarea specializrii și lista profesiilor de profesori)

/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról (HG privind diploma de licență și masteratul în învățământul superior și procedura de inițiere a formării profesionale.)

/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről (HG privind modificarea decretului guvernamental

/2015. (VI. 9.) despre lista calificărilor obținute în învățământul superior și includerea de noi calificări în listă)

/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet a felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról (HG privind rmodificarea anumitor decrete guvernamentale privind reglementarea învățământului superior)

/2005. (III. 11.) OM rendelet egyes művészeti szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről (Decret ME privind cerințele de calificare pentru anumite cursuri de formare continuă în domeniul artistic)

/200. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről (Decret ME privind cerințele de formare și de realizare a cursurilor de licență și de masterat)

/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről (Decret MCE privind condițiile generale de organizare a formării profesionale de specialitate)

/2006. (XII.13.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról (Decretul MCE 15/2006 privind modificarea cerințelor Decretului ME 15/2006. (IV.3.) de formare și de finalizare ale programelor de licență și masterat.)

/2007. (III. 19.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló OM rendelet módosításáról (Decret MCE privind modificarea cerințelor decretului ME de formare (15/2006. (IV. 3.) și de finalizarea a programelor de licență și masterat)

/2008. (VIII. 15.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról [Decretul MCE cu privire la modificarea cerințelor M 15/2006. (IV. 3). de formare și finalizare a programului de licență și masterat]

/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (Decretul MRU privind cerințele comune pentru formarea cadrelor didacticde și cerințele de finalizare pentru unele profesii de profesori]

/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről (HG despre lista calificărilor acordate în învățământul superior și includerea de noi calificări pe listă)

/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról [Decretul MRU 8/2013 privind cerințele de formare și finalizarea ale programelor de studii de licență și masterat, precum și cerințele comune pentru formarea profesorilor și cerințele de formare și finalizare ale fiecărei profesii de profesori. Despre modificarea Decretului MRU 8/2013 (I. 30.)]

/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról [HG despre modificarea HG 139/2015. (VI. 9.) privind lista calificărilor acordate în învățământul superior și includerea de noi calificări pe listă.]