Caragiale „faţă cu” marele ecran la „jubiloiul” primului său centenar din 1952

Main Article Content

Cristian Stamatoiu

Abstract

I. L. Caragiale Face with the Cinematography for his First „Jubilée” From 1952
A lesser-known episode was that of the rediscovery by the cinematographic means of the works of I. L. Caragiale at his first (!) centenary from 1952. The coordinates of this restitution have already historically been described, but our study proposes on that base a new critical „reading” in the key of cultural anthropology. This will highlight the artistic resistance of Caragiale's satires to the cinematographic attempt of „agitprop” to parasite the works of the classic to the Romanian theater, too.

Article Details

How to Cite
Stamatoiu, C. (2021) “Caragiale „faţă cu” marele ecran la „jubiloiul” primului său centenar din 1952”, Symbolon, 21(2 (39), pp. 7-29. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/291 (Accessed: 3October2023).
Section
Articles

References

Opera lui I. L. Caragiale:

CARAGIALE, Ion Luca, 1938, Opere IV, ediție îngrijită de Șerban Cioculescu, București: Fundațiile Regale, apud: ***, I. L. Caragiale despre lume, artă și neamul românesc, 1994, ediție de Dan C. Mihăilescu, București: Humanitas.

CARAGIALE, Ion Luca, 1952, Opere, 3 vol., ediție critică de Silvian Iosifescu, București: ESPLA.

CARAGIALE, Ion Luca, 1959, Opere, vol. 1, ediție critică de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin și o introducere de Silvian Iosifescu, București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

CARAGIALE, Ion Luca, 1960, Opere, vol. 2, ediție critică de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin și o introducere de Silvian Iosifescu, București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

CARAGIALE, Ion Luca, 1962, Opere, vol. 3, ediție critică de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin și o introducere de Silvian Iosifescu, București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

CARAGIALE, Ion Luca, 1965, Opere, vol. 4, ediție critică de Al. Rosetti, Şerban Cioculescu, Liviu Călin și o introducere de Silvian Iosifescu, București: Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

CARAGIALE, Ion Luca, 1988, Temă și variațuni. Momente, schițe, amintiri, ediție îngrijită și prefață de Ion Vartic, Cluj Napoca: Editura Dacia.

Bibliografie critică:

ELVIN, B., 1967, Modernitatea clasicului Caragiale, București: EPL.

FANACHE, V., 1984 și 1997 (ed. II), Caragiale, Cluj-Napoca: Editura Dacia.

IORGULESCU, Mircea, 1988 și 1994 (ed. II), Eseu despre LUMEA LUI CARAGIALE, București: Editura Cartea Românească, reeditată (plus o Prefață) sub titlul dorit inițial de autor, dar respins de cenzură: Marea trăncăneală, București: Editura Fundației Culturale Române.

IOSIFESCU, Silvian, 1951, Studii critice – Caragiale, București: Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

MATEI, Liliana, 2013, „Birlic, ținta unei farse clasice din istoria teatrului”, în: http://www.ziarul metropolis.ro/birlic-tinta-unei-farse-clasice-din-istoria-teatrului/#stha sh.CM41Mwur.dpuf, cu publicare la 26 noiembrie, cu acordul Institutului Național al Patrimoniului, deținătorul site-ului www.cimec.ro, care conține arhiva electronică a revistei Teatrul, la 11.01.2016.

MIHĂILESCU, Dan C., 1994, ***, I. L. Caragiale despre lume, artă și neamul românesc, introducere și ediție de Dan C. Mihăilescu, București: Humanitas.

MIHĂILESCU, Dan C., 2012, „Ianuarie 1952, la celălalt centenar Caragiale”, Dilema veche, nr. 415, 26 ianuarie - 1 februarie, http://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/ianuarie-1952-celalalt-centenar-caragiale, la 11.01.2016.

SILVESTRU, Valentin, 1970, Elemente de caragialeologie, București: Editura Eminescu.

STAMATOIU, Cristian, 2003, « Caragialumea » - matrice și prefigurare, Tg. Mureș: Editura Universității de Artă Teatrală.

STAMATOIU, Cristian, 2007, „Avatarurile dobândirii unui certificat de « loază »”, Studia Universitas „Petru Maior”, Tîrgu Mureș, pp. 40-50, studiu reluat în Anexa II din: STAMATOIU, Cristian, 2017, pp. 366-384.

STAMATOIU, Cristian, 2012, „Posibile căi de abordare în problematica traducerii lui I. L. Caragiale”, Communication Culture and Interlinguistics in Europe, Universitatea Sapienția, Târgu-Mureș, 27-28 mai 2011, publicat în vol. Multilingv Cultură comunicațională și relații translingvistice în Europa / Kommunikációs kultura és transzlingvisztika Európában / Communication, Culture and Translinguistics in Europe, Scientia Kiadó, Cluj / Kolozsvár.

STAMATOIU, Cristian, 2017, „Lanțul slăbiciunilor” comunicaționale în lumea lui Caragiale și în cea de azi, București: Editura Eikon.

.

Referințe și documente filmologice:

CĂLIMAN, Călin, 2000, Istoria filmului românesc (1897-2000), București: Editura Fundației Culturale Române.

MODORCEA, Grid, 2002, Dicționarul cinematografic al literaturii române, Caragialograful, București: Tibo, pp. 31-48.

POPESCU, Cristian Tudor, 2011, Filmul surd în România mută. Politică și propagandă în filmul românesc de ficțiune (1921 – 1989), V. Cinematograful românesc de propagandă, Iași: Polirom.

SAULEA, Elena, 2013, Caragiale, univers cinematografic, Iași: Editura Artes.

*** „Jurnalul de dumincă”, supliment al publicației Jurnalul Național, 2009, nr. 13, pag. 12-13 + DVD de colecție de la nr. 12 la 17.

Resurse filmice web (folosite pentru datele din casetele tehnice ale peliculelor

http://cinemagia.ro/cauta;

https://www.imdb.com/list/ls020101545/?ref_=tt_rls_1;

http://dictionarcinema.wordpress.com/caragiale-in-cinematografia-romaneasca;

www.cimec.ro;

http://aarc.ro/newfilm/film;