Színházi nevelés Erdélyben

Authors

Etelka Bálint

Synopsis

A könyv  első összeírása az elmúlt negyedszázad azon erdélyi törekvéseinek, amelyek a színházi nevelés fogalma alá csoportosíthatóak. A kutatás megerősítése annak, hogy a színházi nevelés képes újraértelmezni és újjáteremteni az oktató-nevelő munka kereteit, és konstruktívabb, kooperatívabb szemléletet biztosítani tanár és diák számára egyaránt, ezzel is hozzájárulva a kompetenciaalapú tanulás és oktatás sikeréhez. A könyv előkészület és helyzetjelentés. Alapkutatási, összegző feladatot lát el a színháztudomány területén, és öt fejezetben, a színházelmélet és az előadáselemzés felől is megközelítve taglalja színház és nevelés kapcsolatát.

Published

December 28, 2021

Online ISSN

2971-8694

Print ISSN

2734-8210

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-606-8325-37-8

Physical Dimensions