Sens și semnificație în arta teatrului

Main Article Content

Sabin Sabadoș

Abstract

Sense and Meaning in the Art of the Theatre

From its beginnings, the theatre's existence has been marked by its sense and meaning. However, most of the time, in everyday discourse, as well as in critical discourse, the two terms are used with the same meaning. Depending on the study directions specific to linguistics (traditional, pragmatic, discursive, structural, etc.), semiotics, aesthetics, and philosophy, the translations we use for sense and meaning differ, overlap, replace each other, intertwine or noticeably distance themselves. We attempt to outline some of the features of sense and meaning in the context of the performing arts and an artistic “conduct” that gives theatre both the depths of being and an ontological value.

Article Details

How to Cite
Sabadoș, S. (2023) “Sens și semnificație în arta teatrului”, Theatrical Research, 4(1), pp. 159-174. doi: 10.46522/CT.2023.01.09.
Section
Convergențe

References

Bidu-Vrănceanu, Angela [et al.], Dicționar de științe ale limbii, București, Editura Nemira, 2001.

Coșeriu, Eugeniu, Teoria limbajului și lingvistica generală. Cinci studii, ediție în limba română de Nicolae Saramandu, București, Editura Algirdas Julien Greimas, Despre sens, op. cit., pp. 23-24.

Catherine Détrie, „Théâtre et travail du sens: de quelques représentations dans le théâtre classique et postclassique“, în Cahiers de praxématique, 26, 1996, pp. 51-70 (URL: http://journals.openedition. org/ praxematique/2978; consultat la 06.04.2023).

Détrie, Catherine, „Théâtre et travail du sens: de quelques représentations dans le théâtre classique et postclassique“, în Cahiers de praxématique, 26, 1996, pp. 51-70.

Heidegger, Martin, Ființă și timp, traducere din germană de Gabriel Liiceanu și Cătălin Cioabă, București, Editura Humanitas, 2003.

Kenny, Anthony, O nouă istorie a filosofiei occidentale, vol. IV: Filosofia contemporană, traducere din limba engleză de Doru Căstăian, Oradea, Editura Ratio et Revelatio, 2018.

Morris, Charles, Fundamentele teoriei semnelor, Cluj-Napoca, Editura Fundației pentru Studii Europene, 2003.

Morris, Charles, Writings on the General Theory of Signs, Paris, De Gruyter Mouton, 1971.

Nietzsche, Friedrich, Nașterea tragediei, introducere de Richard Wagner, traducere și postfața de Lucian Pricop, Editura Cartex, București, 2018.

Ortega y Gasset, Jose, Dezumanizarea artei, traducere din spaniolă, prefață și note de Sorin Mărculescu, București, Editura Humanitas, 2000.

Pavis, Patrice, Dictionnaire du théâtre, 4e édition augmentée, préface d’Anne Ubersfeld, Paris, Armand Colin, 2019.

Pavis, Patrice, Vers une théorie de la pratique théâtrale. Voix et image de la scène, 4e édition revue et augmentée, Villeneuve d’Ascq, 2007.

Rastier, François, „Problématique du signe et du texte“, în Intellectica, nr. 2 (23), 1996, pp. 11-52.

Russell, Bertrand, Analysis of Mind, Londra, Allen and Unwin, 1921. Russell, Bertrand, Logic and Knowledge. Essays: 1901-1950, ed. Robert Charles Marsh, New York, Putnam’s Sons, 1971.

Russell, Bertrand, „On Denoting“, în Mind, vol. XIV, nr. 56, oct., 1905, pp. 479-493.

Safranski, Rüdiger, Un maestru din Germania. Heidegger și epoca lui, traducere din germană de Ileana Snagoveanu-Spielberg, București, Editura Humanitas, 2004.

Schaff, Adam, Introducere în semantică, traducere din limba poloneză de [...], București, Editura Științifică, 1966.

Schiller, Ferdinand C.S., Formal Logic: A Scientific and Social Problem, Londra, Macmillan and Co., 1912.

Schiller, Ferdinand C.S.; Russell, Bertrand; Joachim, H.H., „The Meaning of Meaning: A Symposium“, în Mind, nr. 116, oct., 1920, pp. 385-414.

Ubersfeld, Anne, „Le Lieu du discours“, în Pratiques: linguistique, littérature, didactique, nr. 15-16, 1977, pp. 10-19.

Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre, I, Paris, Édions Belin, 1996.

Ubersfeld, Anne, Lire le théâtre, II: L’ école du spectateur, Paris, Éditions Belin, 1996.

Wittgenstein, Ludwig, Cercetări filosofice, traducere din germană de Mircea Dumitru și Mircea Flonta, în colaborare cu Adrian- Paul Iliescu, notă istorică de Mircea Flonta, studiu introductiv de Adrian-Paul Iliescu, București, Editura Humanitas, 2004.

Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, traducere din germană de Mircea Dumitru și Mircea Flonta, notă istorică și în ajutorul cititorului de Mircea Flonta, note de Mircea Dumitru, București, Editura Humanitas, 2001.