Analiza culturală a fenomenului teatral

Authors

  • Sabin Sabadoş

Abstract

A Cultural Analysis of the Theatrical Phenomenon
The theatrical phenomenon can be considered, a form of the external manifestation of the cultural spirit of a nation, whose collective consciousness seeks to unite in a common meaning the "individualisms" of its members in order to create a unit of measure of values, mostly in the context of a global culture. In theatre, the consciousness of the individual self relates to the con¬sciousness of the other, and both are directly linked to the collective consciousness of the group, of the society they are part of, within a limited time and in a well-defined contextuality. The process of coding and decoding theatrical phenomenons reveals meaning and significance, which are the bases for crossing back and forward the boundary between the subjectivity of sensory per¬ception and the objectivity of artistic and aesthetic values.

References

CRIŞAN, SORIN, 2003. Jocul nebunilor, prefaţă de Laura Pavel, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

CRIŞAN, SORIN, 2008. Teatru şi cunoaştere, Cluj-Napoca, Editura Dacia.

ECO, UMBERTO, 2004. Interpretare şi suprainterpretare, o dezbatere cu Richard Rorty, Jonathan Culler şi Christine Brooke-Rose, sub îngrijirea lui Stefan Collini, tra-ducere de Ştefan Mincu, Constanţa, Editura Pontica.

HUNTINGTON, SAMUEL, 1998. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, traducător Radu Carp, prefaţă Iulia Motoc, Oradea, Editura Antet.

LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM, 1958. Opere, vol. I, în româneşte de Lucian Blaga, studiu introductiv de Paul Langfelder, Bucureşti, ESPLA.

LOTMAN, JURIJ MIHAILOVIC, 1999. La sémiosphère, traduction d’Anka Ledenko, Limoges, Presses Universitaires de Limoges.

LOTMAN, JURIJ MIHAILOVIC, 1974. Studii de tipologie a culturii, în româneşte de Radu Nicolau, prefaţă de Mihai Pop, Bucureşti, Editura Univers.

LUKÁCS, GEORG, 1977. Teoria romanului. O încercare istorico-filosofică privitoare la formele marii literaturi epice, în româneşte de Viorica Nişcov, prefaţă de N. Tertulian, Bucureşti, Editura Univers.

NIETZSCHE, Friedrich, 1978. Naşterea tragediei, în De la Apollo la Faust, antologie, cuvânt înainte şi note de Victor Ernest Maşek, traducere de Lucian Blaga, Ion Dobrogeanu-Gherea, Ion Herdan, Bucureşti, Editura Meridiane.

PAVIS, PATRICE, 2012. Dicţionar de teatru, Traducere din limba franceză de Nicoleta Popa-Blanariu şi Florinela Floria, Iaşi, Editura Fides.

ROVENŢA-FRUMUŞANI, DANIELA, 1999. Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Editura Institutul european.

SEBASTIAN, MIHAIL, 1939. „Notă despre literatura dramatică”, în Revista Fundaţiilor Regale, anul III, nr. 9, 1 septembrie 1939;

UBERSFELD, ANNE, 1999. Termeni cheie ai analizei teatrului, Traducere de Georgeta Loghin, Iaşi, Editura Institutul european.

WÖLFFLIN, HEINRICH, 1968. Principii fundamentale ale istoriei artei. Problema evoluţiei stilului în arta modernă, traducere şi postfaţă de Eleonora Costescu, prefaţă de Ion Pascadi, Editura Meridiane.

WORRINGER, WILHELM, 1970. Abstracţie şi intropatie şi alte studii de teoria artei, traducere de Bucur Stănescu, prefaţă de Ion Ianoşi, Editura Univers, Bucureşti.

Published

2020-10-14

How to Cite

Sabadoş, S. (2020) “Analiza culturală a fenomenului teatral”, Symbolon, 16(2(29), pp. 134–142. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/179 (Accessed: 19 July 2024).

Issue

Section

Articles