Rolul propagandei și al cenzurii în modelarea discursul artistic. Arta ca instrument al propagandei

Main Article Content

Adriana Boantă

Abstract

The Role of Propaganda and Censorship in Shaping Artistic Discourse. Art As an Instrument of Propaganda
Our study investigates the context, practice and forms of production and artistic representation during the communist political regime, when the dominant visual discourse is closely related to the imposed policies of representation, which took the place of aesthetic poetics. The study will highlight the way in which art changes its message, but also the stake under the propagandistic discourse, in order to impose a new visual rhetoric, which contributes to the (de) formation of representation strategies.

Article Details

How to Cite
Boantă, A. (2021) “Rolul propagandei și al cenzurii în modelarea discursul artistic. Arta ca instrument al propagandei”, Symbolon, 21(2 (39), pp. 61-74. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/295 (Accessed: 7October2022).
Section
Articles

References

BARANGA, Aurel, 1959. Al VIII-lea Congres al Institutului Internațional de Teatru, a fost publicat în ziarul Scânteia nr. 4558, 25 iunie, București: Casa Scânteii. Disponibil la: http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/scanteia/1959/06/scinteia_1959_06_4558.pdf accesat la: 12.02.2021;

BELIGAN, Radu, 1978. Aproape de gânduri și de inima noastră, în revista, Teatrul, Nr. 1, XXIII, ianuarie. Disponibil la: http://www.cimec.ro/Teatre/revista/1978/Nr.1.anul.XXIII.ianuarie.1978/index.html, accesat la 16.01.2021.

CARAION, Ion, 1946. Criza culturii românești, în Jurnalul de dimineaţă, anul VIII, nr. 579, 31 octombrie;

CEAHOTIN, Serghei, 2002. Violul mulţimilor prin propaganda politică, studiu de Mihnea Columbeanu, Filipeştii de Târg: Antet;

CIOROIANU, Adrian, 2014. Comuniştii înainte de Comunism, procese şi condamnări ale ilegaliştilor din România, Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti; coord. Micu, Daniela, Militaru, Petrişor, 2012. Condiţia scriitorului/ intelectualului disident în România comunistă, Craiova: Aius Printed;

COSMA, Maxim, 1956. O pictură a temelor mari. Interviu cu pictorul Ștefan Szönyi, în Contemporanul, nr. 18 (500), 4 mai;

FĂRCĂŞAN, Sergiu, 1952. O piesă despre intelectualul nou al satelor, în „Scânteia”, nr. 2464 din 27 septembrie, București: Combinatul poligrafic „Casa Scânteii”;

FOUCAULT, Michel, 2005. A supraveghea și a pedepsi: nașterea închisorii; trad. din lb. franceză, postfața. și note de Bogdan Ghiu, ed. a 2-a, Pitești: Paralela 45;

GOGEA, Vasile, 2010. Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, postfaţă de Liviu Antonesei, Cluj-Napoca: Eikon;

IERUNCA, Virgil, 1994. Dimpotrivă, Bucureṣti: Humanitas;

IONESCO, Eugèn, 1968. Teatru vol.II, trad. Rodica Șelmaru, București: Editura pentru literatură universală;

KEMENOV, Vladimir Simionovici, 1948. Caracteristicile a două culturi, București: Editura Partidului Comunist Român;

KOŁAKOWSKI, Leszek, 2009. Principalele curente ale marxismului III. Prăbușirea, trad. S.G.Drăgan, , București: Curtea Veche Publishing;

MARX, Karl, ENGELS, Friedrich, 1956. Ideologia germană, Bucureşti: Editura de Stat pentru Literatură Politică;

MAZILU, Teodor, 1972. Revista Contemporanul (anul 26), nr.31 publicat 7 iulie , Disponibil la : https://adt.arcanum.com/ro/view/Contemporanul_1972_07-12/, accesat la data. 20.01.2021.

MÂNDRESCU, Anatol, 1966. Gândirea plastică și imperativele epocii, publicat în Arta plastică, Nr. 4, București: Uniunii Artiștilor Plastici;

MERIŞANU, Nicolae, TALOŞ, Dan, 2009. Antologia ruşinii după Virgil Ierunca, Bucureşti: Humanitas;

MITCHIEVICI, Angelo, STANOMIR, Ioan, 2016. Comunism inc.: Istorii despre o lume care a fost, București: Humanitas;

NICOLAESCU, Sergiu, 1989. A patriei cinstire articol apărut în publicația Săptămâna din 27 ianuarie:

PASCADI, Ion, 1966. Realul în artă, apărut în revista Arta plastică, nr.5, București: Uniunii Artiștilor Plastici;

PĂIUŞAN, Cristina, Ion, Narcis Dorin, Retegan Mihai, 2002. Regimul comunist din România. O cronologie politică (1945-1989), București: Tritonic;

PETRE, Zoe, 2000. Scris și oral în istoria recentă, în vol. Istoria recentă în Europa -Obiecte de studiu, surse, metode, Lucrările simpozionului internațional organizat de Colegiul „Noua Europă”, trad. Ciprian Tudor, Seria de publicații RELINK. Disponibil la: http://82.76.146.20/data/pdfs/publications/relink/istoria-recenta-in-europa/Istoria_recenta_in_Europa.pdf, accesat la 24 ian.2021.

PREDESCU, Magda, 2017. Uniunea artiştilor plastici în perioada 1954-1963: între „aparat de stat” şi „dispozitiv”. Studia Politica: Romanian Political Science Review, 17(3). Disponibil la: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-55926-5 , accesat la 14.01.2021;

Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, 2007. Raport Final, Bucureşti: Humanitas;

Arta plastică, nr. 4/ 1966;

Adevărul, 15 decembrie, 1946

Arta plastică, nr.5/1966;

Contemporanul, nr. 18 (500), 4 mai 1956;

Flacăra, nr.4. (1181), 26 ianuarie 1978;

Jurnalul de dimineaţă, nr. 579, 31 octombrie 1946,

Săptămâna, 27 ianuarie 1989;

Scânteia, nr. 2464 din 27 septembrie 1952;

Scânteia, 25 iunie 1959;

Secolul 20, nr. 7-8/1965;

Secolul 20, nr. 2/1961.

Surse internet:

https://hi-storylessons.eu/ro/culture/proletcultism-si-realism-socialist-1948-1965/;

https://beta.dela0.ro/antologia-rusinii-ceausescu-ce-e-mai-bun-in-noi/;

http://arhiva.rador.ro/info4.shtml?cat=1281&news=338665;

http://www.bibliotecadeva.eu/periodice/scanteia/1959/06/scinteia_1959_06_4558.pdf

http://old.presidency.ro/static/rapoarte/Raport_final_CPADCR.pdf.