Naționalul târgumureșean și revista „Vatra” – refugiu reciproc în comunism

Main Article Content

Angela Precup

Abstract

The National Theatre Târgu-Mureș and the publication "Vatra" – mutual shelter during communism
The National Theatre Târgu-Mureș and “Vatra” publication developed a close collaboration during the ’70s and the ’80s, representing each of them a place for artistic and ideological shelter for the other. The Romanian section of the Theatre was created in 1962 and after the appearance of the cultural publication Vatra in 1971, it became a devoted mirror for the local theatre, whereas the National Theatre Târgu-Mureș supported the dramatic creation of the publication’s editor in chief, Romulus Guga. This relationship between the two cultural institutions benefited from Romulus Guga’s activity in the National Theatre Târgu-Mureș, as literary secretary, between 1967-1971. Most of his plays were staged by the local theatre, in an attitude of mutual support which proves, once again, the force of cultural resistance during the communist period.

Article Details

How to Cite
Precup, A. (2021) “Naționalul târgumureșean și revista „Vatra” – refugiu reciproc în comunism”, Symbolon, 21(2 (39), pp. 95-103. Available at: http://uartpress.ro/journals/index.php/symbolon/article/view/298 (Accessed: 7October2022).
Section
Articles

References

Anon., 1973. Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceușescu la Tîrgu-Mureș. Vatra, Târgu-Mureș, anul III, nr. 31, 20 oct. 1973, pp. 2-7.

BĂCIUȚ, Nicolae, 1984. Vatra dialog cu Romulus Guga. Vatra, Târgu-Mureș, anul XIV, nr.159, iunie 1984, p. 4.

BLAGA, Laurențiu, 2012. Guga. Târgu-Mureș: Ed. UArtPress.

BOTA, Sorina, 2010. Poveştile oraşului. Târgu-Mureş: Ed. Ardealul.

CALION, Ion, 1973. Speranța nu moare în zori. Vatra, Târgu-Mureș, anul III, nr. 27, 20 iunie 1973, p. 21.

CALION, Ion, 1977. Noua stagiune teatrală la Tîrgu-Mureș. Vatra, Târgu-Mureș, anul VII, nr. 79, 20 oct. 1977, p. 14.

CALION, Ion, 1980. Evul Mediu întâmplător. Vatra, Târgu-Mureș, anul X, nr. 110, 20 mai 1980, p. 14.

CALION, Ion, 1984. Premiu A.T.M. pentru Romulus Guga. Vatra, Târgu-Mureș, anul XIV, nr. 1, 20 martie 1984, p. 14.

CĂRTĂRESCU, Mircea, 2010. Postmodernismul românesc. Ed. a II-a. București: Ed. Humanitas.

CHEREJI, Ioan, 1969. Începuturile mișcării teatrale pe meleagurile mureșene. Cadran mureșean, Târgu-Mureș, decembrie 1969, p. 18.

COSMA, Anton, 1982. După 20 de ani. Vatra, Târgu-Mureș, anul XII, nr. 141, 20 dec. 1982, p. 14.

CULCER, Dan, 2016. Cenzură și ideologie în comunismul real (vol. I), Cluj-Napoca: Ed. Argonaut.

DUȘA, Traian, 1972. Prima școală românească de teatru la Tîrgu-Mureș. Vatra, Târgu-Mureș, anul II, nr. 2 (11), 20 febr. 1972, p. 20.

DUȘA, Traian, 2002. Mărturii sincere despre scriitorul Romulus Guga. Pagini de istorie, artă și cultură (vol. II), Târgu-Mureș: Ed. Ansid, pp. 223-229.

ELIADE, George, 1974. Premieră tv – Romulus Guga „Speranța nu moare în zori”. Vatra, Târgu-Mureș, anul IV, nr. 45, 20 dec. 1974, p. 14.

FODOR, Zeno (coord.), 2002. Teatrul românesc la Târgu-Mureş 1962-2002, Târgu-Mureş.

FOIȘOREANU, Voica, 1990. Totul despre Romulus Guga. Alpha, Târgu-Mureş, anul I, nr. 4, aprilie 1990, p. 9.

GIURGEA, Adrian A., 2011. Despre literatură şi fosta securitate cu scriitorul Dan Culcer. Litart, Târgu-Mureș, anul II, nr. 6-7 (15-16), iunie-iulie 2011, p. 3.

GUGA, Romulus, 1972. Fotograful şi atomistul. Vatra, anul II, nr. 3 (12), martie 1972, p. 3.

GUGA, Romulus, 1983a. Condiția dramaturgului roman contemporan. Vatra, Târgu-Mureș nr. 3, martie 1983, pp. 144 A-B.

GUGA, Romulus, 1983b. Studio – 25. Vatra, Târgu-Mureș, anul XIII, nr. 6 (147), 20 iunie 1983, p. 8.

KOCSIS, Francisko (coord.), 2011. Bibliografia revistei Vatra (1971-2010). Târgu-Mureş: Ed. Ardealul.

MAN, Ioan Eugen, 2011. Târgu-Mureş, istorie urbană. Anii 1945-1990 (vol. IV). Târgu-Mureş: Ed. Nico.

MORARU, Cornel, 1983. În memoria lui Romulus Guga. Vatra, anul XIII, nr. 151, octombrie 1983, p.4.

MUNTEANU, Cornel, 1998. Romulus Guga Polifonia unei voci. Târgu-Mureş: Ed. Tipomur.

PLOEȘTEANU, Grigore, 1984. Cu gândul la Romulus Guga. Vatra, anul XIV, nr. 159, iunie 1984, p.A.

PRECUP, Angela, 2020. Memoria tiparului. Presa mureşeană în secolul XX (vol. II 1948 - 2000). București: Editura Eikon.

PRECUP, Angela, 2019. Emisiune Schițe urbane, ediție Vatra – 48 de ani, producție TVR Târgu-Mureș [accesat 10 02 2021] Disponibil la: https://youtu.be/xKkgWOlXuuA.